Manfuta – Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam

Manfuta giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới. Tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Giảm số lần tiểu đêm do thận yếu