TIỀN LIỆT THÔNG KHANG LINH PLUS

TIỀN LIỆT THÔNG KHANG LINH PLUS giúp hỗ trợ hạn chế sự tiến triển của phì đại tuyến tiền liệt lành tính, làm giảm các biểu hiện của phì đại tuyến tiền liệt lành tính ở nam giới như: bí tiểu, khó tiểu, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu rắt